REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ ROAD TO AWARENESS  1. Nazwa Loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej „Loterią” będzie prowadzona pod nazwą „Road To Awareness”. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową Organizatorem Loterii, zwanym dalej „Organizatorem” jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF z siedzibą w Warszawie przy Alei Wilanowskiej 317, 02-665
1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „ROLKARSKIE KOŁO FORTUNY”. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest „Warszawskie Stowarzyszenie Rolkarskie POLSKATER” z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 104 m. 53. 3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego I
1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „ROLKARSKIE KOŁO FORTUNY”. Loteria nie jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015, poz. 612 z późn. zm.) 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest „Warszawskie Stowarzyszenie
1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „ROLKARSKIE KOŁO FORTUNY”. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest „Warszawskie Stowarzyszenie Rolkarskie POLSKATER” z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 104 m. 53. 3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego I
1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „ROLKARSKIE KOŁO FORTUNY”. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest „Warszawskie Stowarzyszenie Rolkarskie POLSKATER” z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 104 m. 53. 3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego I
1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „ROLKARSKIE KOŁO FORTUNY”. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest „Warszawskie Stowarzyszenie Rolkarskie POLSKATER” z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 104 m. 53. 3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego I
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs organizowany jest pod nazwą „Nightskating Warszawa – Roll to school” i jest zwany dalej: „Konkursem”. Organizatorem Konkursu jest Warszawskie Stowarzyszenie Rolkarskie “Polskater” z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 104 m 53, wpisany do KRS pod numerem 0000353712. Nr. NIP 951-23-20-994 Fundatorem nagród jest Rollschool Michał Machowski z siedzibą w Warszawie 02-781, ul. Pileckiego