1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „ROLKARSKIE KOŁO FORTUNY”. Loteria nie jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015, poz. 612 z późn. zm.) 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest „Warszawskie Stowarzyszenie