§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs organizowany jest pod nazwą „Nightskating Warszawa – Roll to school” i jest zwany dalej: „Konkursem”. Organizatorem Konkursu jest Warszawskie Stowarzyszenie Rolkarskie “Polskater” z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 104 m 53, wpisany do KRS pod numerem 0000353712. Nr. NIP 951-23-20-994 Fundatorem nagród jest Rollschool Michał Machowski z siedzibą w Warszawie 02-781, ul. Pileckiego